Skip to content

REGULAMIN SESJI ZDJĘCIOWYCH

Poniższy regulamin powstał w celu możliwości współpracy z osobą korzystającej z usługi – nazwanym/ą w regulaminie KLIENTEM, a mną czyli FOTOGRAFEM.

REZERWACJA SESJI

 1. Decyzja o skorzystaniu z  usług Fotografa jest równoznaczna z potwierdzeniem, że Kient zapoznał się z regulaminem i w całości go akceptuje.
 1. Aby zarezerwować wybrany termin klienci są zobowiązani podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia stworzenie w kolejnym etapie galerii zdjęć online, kontaktu mailowego oraz telefonicznego. Dodatkowo dane te będą przetwarzane laboratorium fotograficzne (jeśli zostaną wykupione odbitki lub dodatkowe produkty). Podając swoje dane klienci zgadzają się na przetwarzanie przez danych w celu umożliwienia realizacji usługi. W każdej chwili Klient może zażądać informacji, gdzie są dane i zażądać ich usunięcia. Usunięcie wiąże się z zaprzestaniem wykonywania usługi.
 1. Termin sesji oraz jej szczegóły są ustalane indywidualnie. 
 1. Rezerwacji można dokonać za pomocą:
 • meila agnieszka.szkatulskaa@gmail.com 
 • pod numerem telefonu 502345005 
 • oraz przez Facebooka firmowego Fotografa i Instagrama. 
 1. Brak odpowiedzi na zapytanie jest równoznaczny z niepotwierdzeniem wykonania sesji zdjęciowej w danym terminie.
 1. Umówiony termin sesji nie podlega zmianom, chyba że zachodzą okoliczności, za które obie strony nie ponoszą odpowiedzialności (np. choroba, opady deszczu). Zmiana terminu z uwagi na wyżej wskazane okoliczności może nastąpić maksymalnie dwa razy. Strony zobowiązane są powiadomić się o zaistniałych okolicznościach jeżeli jest taka możliwość to maksymalnie 24h przed umówioną sesją.
 1. Przed wykonaniem sesji lub reportażu należy wybrać jeden z dostępnych pakietów  (wszystkie informacje są dostępne w zakładce OFERTA na stronie www.agnieszkaszkatulska.com).

SESJA ZDJĘCIOWA I FOTOGRAFIA OKOLICZNOŚCIOWA

 1. Jeżeli wybrane miejsce wymaga opłaty za wstęp  to koszt z tego tytułu ponosi Klient.
 1. Dojazd na sesje poza teren miasta Bydgoszczy jest dodatkowo płatny 2zł/km.
 1. W przypadku spóźnienia lub niemożliwości dotarcia należy na sesję zdjęciową należy niezwłocznie uprzedzić Fotografkę o zaistniałej sytuacji przynajmniej 30 minut przed umówionym spotkaniem. Spóźnienie skraca sesję o czas opóźnienia.
 1. Wcześniejsze przygotowania do sesji wpływają na efekt końcowy zdjęć. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołane zaniedbaniami przez Klienta.
 1. Fotograf nie naraża swojego sprzętu fotograficznego na szkodę w imię wykonywania dzieła (np. wykonywanie zdjęć podczas deszczu, wchodzenia na wysokie drzewo w celu uchwycenia innego kadru itp.) 
 1. Za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zlecenia odpowiadają Klienci i pokrywają koszta związane z naprawą lub wymianą sprzętu wykorzystywanego podczas sesji. (Czyli np.. Klient zepsuje część wystroju wynajmowanego studia lub podczas wykonywania reportażu jeden z gości uszkodzi sprzęt fotograficzny)
 1. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Klienta ubytki zdrowotne powstałe podczas sesji zdjęciowej.
 1. Klient rezerwując wybrany termin na sesję jednocześnie potwierdza, że w pełni zapoznał się i akceptuje styl obróbki Fotografa i nie będzie w niego w żaden sposób ingerował. 
 1. Przed sesją Klient dokonuje wyboru pakietu zdjęciowego (dostępnego w zakładce OFERTA na stronie www.agnieszkaszkatulska.com). Po wybraniu i wykonaniu sesji pakiet nie może zostać pomniejszony.

SESJA ZDJĘCIOWA

 1. Podczas sesji zdjęciowej fotograf może ale nie musi wyrazić zgody na nagrywanie filmów i robienie zdjęć przez klienta np. telefonem, tabletem.
 1. Na efekt końcowy sesji składa się wiele czynników: od miejsca poprzez pogodę jak i dobrana stylizacja. Klient zdaje sobie sprawę, że każda sesja różni się od siebie i na efekt końcowy składają się te wszystkie czynniki.
 1. Klient sam przygotowuje się do sesji zdjęciowej: wykonanie makijażu, fryzury i dobór stroju. Klient może skonsultować z fotografem wybór swojej stylizacji na sesje zdjęciową.
 1. Na sesję wykonywaną w studio fotograficznym należy zabrać  obuwie na zmianę. 
 1. Ilość osób uczestniczących w sesji jest ustalona i potwierdzona przed wykonaniem zlecenia.
 1. Uwagi i oczekiwania związane z wykonaniem zdjęć będą zgłaszane podczas rezerwacji terminu sesji i muszą zostać zatwierdzone przez Fotografa. Brak zgłoszenia uwag przed sesją oznacza akceptację sposobu wykonania usługi przez Fotografa.

PŁATNOŚĆ 

 1. Klient ma  7 dni na wykonanie przelewu od momentu złożenia zamówienia (złożenie zamówienia = wybranie zdjęć za pomocą galerii online i wysłanie potwierdzenia zamówienia do Fotografa). 
 1. Przelew należy wykonać na poniższe dane:

Agnieszka Szkatulska

Tuńczykowa 2, 85-436 Bydgoszcz

Nr Konta: 33 1140 2004 0000 3202 8172 5307 

Tytułem przelewu: Imię, Nazwisko, termin i rodzaj sesji 

np. Agnieszka Szkatulska 24.09.2021 Wieczór Panieński Kasi.

PUBLIKACJA ZDJĘĆ I FILMÓW 

 1. Klient może (ale nie musi) wyrażać zgody na publikację zdjęć i filmów wykonywanych przez Fotografa. 

Fotograf za pomocą udzielonej zgody może umieścić  zdjęcia i filmy na takich serwisach jak: 

 • Facebook: https://www.facebook.com/agnieszkaszkatulskaa/ 
 • Pinterest: https://www.pinterest.ca/agnieszkaszkatulska/
 • Instagram: https://www.instagram.com/agnieszkaszkatulska/
 • TikTok: https://www.tiktok.com/@agnieszkaszkatulska
 • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCaMruR9NwjRBBtPl68Lpxvw
 • Strona internetowa: www.agnieszkaszkatulska.com 
 • Dodatkowo w publikacjach i materiałach reklamowych oraz podczas wystaw i wernisaży. 
 1. Jeżeli Klient wyraża zgodę na publikację ujęć z sesji zdjęciowej, nagrań z kulis sesji i dodatkowych materiałów, nie będzie on rościł wobec fotografa żądań finansowych z tego tytułu.
 1. W przypadku wycofania zgody na publikację materiałów, Fotograf usunie wykonane zdjęcia i filmy jednak nie ponosi odpowiedzialności za media drukowane które już powstały oraz zużyte materiały reklamowe, które trafiły do obiegu.
 1. Fotograf zachowuje wszelkie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć. Klient nie może wykorzystywać zdjęć np.. w konkursach fotograficznych. 
 1. Klient nie może bez zgody Fotografa udostępniać żadnych zdjęć i filmów w celach marketingowych, komercyjnych lub zarobkowych.
 1. W przypadku chęci wykorzystania zdjęć i filmów przez Klienta do celów reklamowych np. umieszczanie zdjęcia z sesji na banerach,  wymagane jest podpisanie odrębnej umowy z Fotografem. 
 1. Klient zobowiązuje się każdorazowo wskazać/oznaczyć Fotografkę jako twórcę dzieła, ilekroć dzieło zostanie udostępnione w sieci.

ZAKUP I WYBÓR ZDJĘĆ 

 1. Fotograf zobowiązuje się dostarczyć klientowi w ciągu 14 dni roboczych od wykonania sesji zdjęcia nieobrobione ze znakiem wodnym za pomocą galerii online w celu wybrania zdjęć. Zdjęcia poglądowe służą wyłącznie w celu możliwości wyboru zdjęć i ich zapisywanie i/lub pobieranie i/lub udostępnianie jest zabronione.
 1. Klient zobowiązuje się dokonać wyboru ujęć do edycji w ciągu  7 dni roboczych od otrzymania meila z linkiem do galerii zdjęć. Jeżeli w ciągu tego czasu klient nie dokona wyboru wtedy selekcji może dokonać Fotograf nie czekając na potwierdzenie ze strony Klienta.
 1. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia i obróbki zdjęć z przyczyn niezależnych od niego takich jak: powodu choroby, uszkodzonego sprzętu lub urlopu.
 1. Fotograf nie oddaje nieobrobionych zdjęć (pliki surowe tzn. RAW).
 1. Istnieje możliwość zakupienia większej ilości zdjęć.
 1. Po wybraniu zdjęć do obróbki nie ma możliwości wnoszenia zmian do złożonego zamówienia.
 1. Zdjęcia, które nie zostały wybrane przez Klienta do edycji Fotograf przetrzymuje na swoim dysku przez 30 dni kalendarzowych.

DOSTARCZENIE ZDJĘĆ

 1. Klient otrzymuje taką ilość fotografii, jaką zakupił. Nie ma możliwości otrzymania reszty nieobrobionych zdjęć. Może jednak zakupić dodatkowe ujęcia we wskazanej w cenniku cenie.
 1. Po oddaniu gotowych zdjęć klientowi nie wolno nanosić na nie żadnych poprawek (poprawianie kolorystyki, nakładanie swoich filtrów, wygładzanie niedoskonałości itp.)
 1. Fotograf nie ma obowiązku archiwizowania zdjęć w wersji elektronicznej po wysyłce linku do galerii zdjęć Klientowi. Zdjęcia mogą zostać usunięte z dysków Fotografa po upływie 30 dni kalendarzowych od momentu wysłania obrobionych zdjęć Klientowi za pomocą galerii online. 
 1. Jeżeli zamówiony przez Klienta pakiet zawiera wersje drukowane zdjęć, termin przygotowania wydruków wynosi 30 dni roboczych od otrzymania gotowej galerii z obrobionymi zdjęciami.
 1. Istnieje możliwość przekazania zdjęć klientowi również za pomocą pendrive za dodatkową opłatą przedstawioną w cenniku (dostępnym w galerii online przy wyborze zdjęć). Nie ma możliwości wgrania zdjęć na urządzenia prywatne klienta. 
 1. Odbitki oraz dodatkowo zakupione produkty można odebrać po wcześniejszym umówieniu spotkania przez Klienta oraz Fotografa na terenie Bydgoszczy. 
 1. Istnieje możliwość wysyłki produktów do Klienta za pomocą paczkomatów InPost – jest to dodatkowa opłata 15zł.
 1. Fotografie dostarczone jako produkt finalny nie podlegają reklamacjom, zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec Fotografa.

VOUCHER PREZENTOWY

 1. Vouchery jest ważny 6 miesiące od daty zakupu. 
 1. Sesje należy rezerwować z wyprzedzeniem minimum 2 tygodniowym w celu ustalenia dogodnego terminu z Fotografem. 
 1. Vouchery nie podlegają zwrotowi.
 1. Voucher na sesje zdjęciową w plenerze lub studio nie podlega wymianie na inny rodzaj usługi np. fotografie okolicznościową, mini sesje świąteczne itp.
 1. Klient jest zobowiązany do okazania ważnego vouchera przed sesją.
 1. Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin obowiązuje od 24.09.2021r
 • Jeżeli będą wprowadzone jakiekolwiek zmiany w regulaminie to będą one  publikowane na tej podstronie Serwisu.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
 • Fotograf zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.